Tävlingsregler och villkor

 1. Tävlingsperioden sträcker sig mellan 1 februari 2020 till 9 mars 2020.
 2. Tävlingsarrangören är OKQ8. Vid eventuella frågor, kontakta gärna oss via OK-Q8 AB, Sveavägen 155, 104 35 Stockholm eller reklam@okq8.se.
 3. Denna pristävling är öppen för alla som är bosatta i Sverige. OKQ8:s anställda och deras familjemedlemmar får inte delta i pristävlingen.
 4. Vinsterna i tävlingen är presentkort från OKQ8 och kan endast användas som betalmedel på OKQ8. Vinsterna delas ut enligt pristrappan nedan.
  Veckovinster
  1:a plats: Presentkort till ett värde av 5 000 SEK
  2:a-5:e plats: Presentkort till ett värde av 1 000 SEK
  6:e-10:e plats: Presentkort till ett värde av 5 00 SEK
  Finalvinster
  1:a plats: Presentkort till ett värde av 10 000 SEK
  2:a-5:e plats: Presentkort till ett värde av 2 000 SEK
  6:e-10:e plats: Presentkort till ett värde av 1 000 SEK
 5. Vinnarna av veckotävlingarna koras utifrån antal röster medan vinnaren av huvudvinsten utses av en jury ledd av OKQ8. Vid händelse av samma antal röster på två bidrag under veckotävlingarna avgörs bidragsplaceringen av samma jury. Alla tio vinnarna i veckotävlingarna går automatiskt vidare till finaltävlingen, samt de 10 bidrag som sammanlagt får flest röster under samtliga tävlingsveckor.
 6. Juryn består av Madelein Andersson, Helene Eriksson och Sandra Yxne från OKQ8 samt Hanna Eriksson och Lotta Lindkvist från Folketbolaget AB. Juryn väljer ut vinnarna baserat på kvaliteten på de sökandes bidrag samt antal bidragsröster i Carwash Karaoke. Vid misstänkt röstfusk eller annan olovlig påverkan kan OKQ8 diskvalificera bidraget utan vidare motivation. Juryns beslut kan inte överklagas.
  Deltävling 1 börjar 1 februari 2020 och avslutas 11 februari 2020 kl. 09.00
  Deltävling 2 börjar 11 februari 2020 kl 09.01 och avslutas 18 februari 2020 kl. 09.00
  Deltävling 3 börjar 18 februari 2020 kl 09.01 och avslutas 25 februari 2020 kl. 09.00
  Deltävling 4 börjar 25 februari 2020 kl 09.01 och avslutas 4 mars 2020 kl. 09.00
  Huvudtävlingen håller på mellan 1 februari 2020 och avslutas 11 mars 2020 kl. 09.00
 7. Vinsten kan ej bytas in mot kontanter.
 8. Vinnarna meddelas löpande under tävlingsperioden per mail. Samtliga vinnare publiceras på Carwash Karaoke-siten.
 9. Genom att sända ditt tävlingsbidrag till den här pristävlingen accepterar du ovanstående regler och villkor samt även att du ger OKQ8 rätten att publicera ditt tävlingsbidrag i sina egna digitala kanaler.